โอมามิ 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : รอรักใต้ต้นกระโดน
ศิลปิน    : จ่าหรอย
ข้อความ : 1234
เวลา : 21/11/2022 - 16:23:21
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     :
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 19/07/2022 - 19:00:24
 
lixvdugc 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : lixvdugc
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:29:07
 
lixvdugc 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : lixvdugc
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:29:06
 
lixvdugc 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : lixvdugc
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:29:05
 
lixvdugc 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : lixvdugc
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:29:05
 
lixvdugc 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : lixvdugc
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:29:05
 
lixvdugc 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : lixvdugc
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:29:04
 
lixvdugc 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : lixvdugc
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:29:04
 
lixvdugc 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : lixvdugc
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:29:04
 
lixvdugc 
เปิดแล้ว   
เพลง     : lixvdugc
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:29:03
 
lixvdugc 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : lixvdugc
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:29:03
 
lixvdugc 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : lixvdugc
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:29:03
 
lixvdugc 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : lixvdugc
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:29:03
 
lixvdugc 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : lixvdugc
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:29:02
 
lixvdugc 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : lixvdugc
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:29:02
 
lixvdugc 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : lixvdugc
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:29:02
 
lixvdugc 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : lixvdugc
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:29:01
 
lixvdugc 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : lixvdugc
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:29:01
 
lixvdugc 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : lixvdugc
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:29:01
 
lixvdugc 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : lixvdugc
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:29:01
 
lixvdugc 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : lixvdugc
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:29:00
 
lixvdugc 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:58
 
lixvdugc 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : ../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:58
 
lixvdugc 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : /.\./.\./.\./.\./.\./.\./windows/win.ini
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:57
 
lixvdugc 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : ................windowswin.ini
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:56
 
lixvdugc 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : ????????????????????????????????????????????????windows??win.ini
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:55
 
lixvdugc 
ยังไม่เปิด   
เพลง     :
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:55
 
lixvdugc 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : c:/windows/win.ini
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:55
 
lixvdugc 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : ../../../../../../../../../../windows/win.ini
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:55
 
lixvdugc 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : /../../../../../../../etc/passwd
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:54
 
lixvdugc 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : file:///etc/passwd
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:54
 
lixvdugc 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/./././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:53
 
lixvdugc 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : ..??..??..??..??..??..??..??..??etc/passwd
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:53
 
lixvdugc 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:53
 
lixvdugc 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : ../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:52
 
lixvdugc 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : /etc/passwd
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:52
 
lixvdugc 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : .\./.\./.\./.\./.\./.\./etc/passwd
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:52
 
lixvdugc 
ยังไม่เปิด   
เพลง     :
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:51
 
lixvdugc 
ยังไม่เปิด   
เพลง     :
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:51
 
lixvdugc 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : ../../../../../../../../../../etc/passwd
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:51
 
lixvdugc 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : lixvdugc
ศิลปิน    : ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:50
 
lixvdugc 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : lixvdugc
ศิลปิน    : ../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:49
 
egkwawdw 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : egkwawdw
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:49
 
lixvdugc 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : lixvdugc
ศิลปิน    : /.\./.\./.\./.\./.\./.\./windows/win.ini
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:49
 
egkwawdw 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : egkwawdw
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:49
 
lixvdugc 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : lixvdugc
ศิลปิน    : ................windowswin.ini
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:49
 
egkwawdw 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : egkwawdw
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:49
 
lixvdugc 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : lixvdugc
ศิลปิน    : ????????????????????????????????????????????????windows??win.ini
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:49
 
egkwawdw 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : egkwawdw
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:49
 
lixvdugc 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : lixvdugc
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:48
 
egkwawdw 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : egkwawdw
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:48
 
lixvdugc 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : lixvdugc
ศิลปิน    : c:/windows/win.ini
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:48
 
egkwawdw 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : egkwawdw
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:48
 
lixvdugc 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : lixvdugc
ศิลปิน    : ../../../../../../../../../../windows/win.ini
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:48
 
egkwawdw 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : egkwawdw
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:48
 
lixvdugc 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : lixvdugc
ศิลปิน    : /../../../../../../../etc/passwd
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:48
 
egkwawdw 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : egkwawdw
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:48
 
lixvdugc 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : lixvdugc
ศิลปิน    : file:///etc/passwd
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:47
 
egkwawdw 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : egkwawdw
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:47
 
egkwawdw 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : egkwawdw
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:47
 
lixvdugc 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : lixvdugc
ศิลปิน    : invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:47
 
fatvtukm 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : fatvtukm
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:45
 
lixvdugc 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : lixvdugc
ศิลปิน    : ..??..??..??..??..??..??..??..??etc/passwd
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:45
 
egkwawdw 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : 0
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:45
 
fatvtukm 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : fatvtukm
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:45
 
lixvdugc 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : lixvdugc
ศิลปิน    : ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:45
 
egkwawdw 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : 0
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:45
 
fatvtukm 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : fatvtukm
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:45
 
lixvdugc 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : lixvdugc
ศิลปิน    : ../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:41
 
fatvtukm 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : fatvtukm
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:41
 
egkwawdw 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : 0
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:40
 
lixvdugc 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : lixvdugc
ศิลปิน    : /etc/passwd
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:40
 
fatvtukm 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : fatvtukm
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:40
 
lixvdugc 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : lixvdugc
ศิลปิน    : .\./.\./.\./.\./.\./.\./etc/passwd
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:38
 
fatvtukm 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : fatvtukm
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:38
 
yaguopgf 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : yaguopgf
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:38
 
egkwawdw 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : 0
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:38
 
lixvdugc 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : lixvdugc
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:38
 
fatvtukm 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : fatvtukm
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:38
 
yaguopgf 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : yaguopgf
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:38
 
lixvdugc 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : lixvdugc
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:38
 
fatvtukm 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : fatvtukm
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:38
 
egkwawdw 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : 0
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:38
 
yaguopgf 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : yaguopgf
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:38
 
fatvtukm 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : ?'?""
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:34
 
yaguopgf 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : yaguopgf
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:34
 
lixvdugc 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : lixvdugc
ศิลปิน    : ../../../../../../../../../../etc/passwd
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:34
 
egkwawdw 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : 0
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:34
 
egkwawdw 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : egkwawdw" or (sleep(4)+1) limit 1 --
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:33
 
yaguopgf 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : yaguopgf
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:33
 
fatvtukm 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : JyI=
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:33
 
fatvtukm 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : ??
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:33
 
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : lixvdugc
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:33
 
yaguopgf 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : yaguopgf
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:33
 
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : lixvdugc
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:33
 
fatvtukm 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : 1"
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:33
 
egkwawdw 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : egkwawdw" and sleep(4)="
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:33
 
yaguopgf 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : yaguopgf
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:33
 
egkwawdw 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : 0
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:33
 
/.\./.\./.\./.\./.\./.\./windows/win.ini 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : lixvdugc
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:33
 
fatvtukm 
ยังไม่เปิด   
เพลง     :
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:33
 
yaguopgf 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : yaguopgf
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:33
 
egkwawdw 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : TFu3pR3U
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:32
 
................windowswin.ini 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : lixvdugc
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:32
 
yaguopgf 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : yaguopgf
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:32
 
egkwawdw 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : egkwawdw
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:32
 
????????????????????????????????????????????????windows??win.ini 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : lixvdugc
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:32
 
yaguopgf 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : |dir
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:32
 
fatvtukm 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : fatvtukm
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:32
 
fatvtukm 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : fatvtukm
ศิลปิน    : ?'?""
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:30
 
yaguopgf 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : &dir
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:30
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : lixvdugc
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:30
 
egkwawdw 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : egkwawdw
ศิลปิน    : 1
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:30
 
fatvtukm 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : fatvtukm
ศิลปิน    : JyI=
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:30
 
yaguopgf 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : ||cat /etc/passwd
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:30
 
fatvtukm 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : fatvtukm
ศิลปิน    : ??
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:30
 
c:/windows/win.ini 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : lixvdugc
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:30
 
egkwawdw 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : egkwawdw
ศิลปิน    : 1
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:30
 
../../../../../../../../../../windows/win.ini 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : lixvdugc
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:26
 
yaguopgf 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : ;cat /etc/passwd;
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:26
 
fatvtukm 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : fatvtukm
ศิลปิน    : 1"
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:25
 
egkwawdw 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : egkwawdw
ศิลปิน    : 1
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:25
 
/../../../../../../../etc/passwd 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : lixvdugc
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:25
 
yaguopgf 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : |cat /etc/passwd#
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:25
 
yaguopgf 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : `cat /etc/passwd`
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:23
 
fatvtukm 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : fatvtukm
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:23
 
file:///etc/passwd 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : lixvdugc
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:23
 
egkwawdw 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : egkwawdw
ศิลปิน    : 1
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:23
 
yaguopgf 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : cat /etc/passwd
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:23
 
invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././ 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : lixvdugc
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:23
 
egkwawdw 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : egkwawdw
ศิลปิน    : 1
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:23
 
yaguopgf 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : &cat /etc/passwd&
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:23
 
fatvtukm 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : fatvtukm
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:23
 
yaguopgf 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : &cat /etc/passwd
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:19
 
?'?"" 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : fatvtukm
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:18
 
..??..??..??..??..??..??..??..??etc/passwd 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : lixvdugc
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:18
 
egkwawdw 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : egkwawdw
ศิลปิน    : 1
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:18
 
yaguopgf 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : yaguopgf
ศิลปิน    : |dir
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:18
 
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : lixvdugc
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:18
 
egkwawdw 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : egkwawdw
ศิลปิน    : 1 or (sleep(4)+1) limit 1 --
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:18
 
yaguopgf 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : yaguopgf
ศิลปิน    : &dir
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:18
 
nnbmxdwq 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : nnbmxdwq
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:18
 
JyI= 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : fatvtukm
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:18
 
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : lixvdugc
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:18
 
egkwawdw 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : egkwawdw
ศิลปิน    : 1 and sleep(4)
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:18
 
yaguopgf 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : yaguopgf
ศิลปิน    : ||cat /etc/passwd
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:18
 
mkbdhqma 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : OTYxNzkw
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:18
 
egkwawdw 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : egkwawdw
ศิลปิน    : 2
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:18
 
?? 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : fatvtukm
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:18
 
yaguopgf 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : yaguopgf
ศิลปิน    : ;cat /etc/passwd;
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:18
 
/etc/passwd 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : lixvdugc
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:18
 
bplsvxvu 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : bplsvxvu
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:18
 
qactxbyt 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : qactxbyt
ศิลปิน    : OTcyMDAy
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:18
 
yaguopgf 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : yaguopgf
ศิลปิน    : |cat /etc/passwd#
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:18
 
egkwawdw 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : egkwawdw
ศิลปิน    : 1
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:18
 
.\./.\./.\./.\./.\./.\./etc/passwd 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : lixvdugc
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:18
 
1" 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : fatvtukm
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:17
 
bplsvxvu 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : bplsvxvu
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:17
 
OTUwMjMy 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : ygmuaovh
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:17
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : fatvtukm
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:16
 
bplsvxvu 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : bplsvxvu
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:15
 
yaguopgf 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : yaguopgf
ศิลปิน    : `cat /etc/passwd`
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:15
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : lixvdugc
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:15
 
upensehf 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : upensehf
ศิลปิน    :
ข้อความ : OTgwNzI3
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:15
 
gkvhnfly 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : gkvhnfly
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:15
 
0 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : egkwawdw
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:15
 
bplsvxvu 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : bplsvxvu
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:15
 
etuyemqq 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : etuyemqq
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:15
 
fatvtukm 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : fatvtukm
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:15
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : lixvdugc
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:15
 
yaguopgf 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : yaguopgf
ศิลปิน    : cat /etc/passwd
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:15
 
ommfprep 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : ommfprep
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:15
 
gkvhnfly 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : gkvhnfly
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:15
 
0 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : egkwawdw
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:15
 
bplsvxvu 
ยังไม่เปิด   
เพลง     :
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:15
 
etuyemqq 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : etuyemqq
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:15
 
fatvtukm 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : fatvtukm
ศิลปิน    :
ข้อความ : ?'?""
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:11
 
../../../../../../../../../../etc/passwd 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : lixvdugc
ศิลปิน    :
ข้อความ : 20
เวลา : 11/08/2021 - 07:28:11
 
gkvhnfly 
ยังไม่เปิด   
เพลง     :