ติดต่อเรา
ลำดับ
วันเวลา
ชื่อเพลง
ศิลปิน
ผู้ขอ
ข้อความ
สถานะ
346
21/11/2022 - 16:23:21
 รอรักใต้ต้นกระโดน
จ่าหรอย
โอมามิ
 1234
ยังไม่เปิด
345
19/07/2022 - 19:00:24
 
 
ยังไม่เปิด
344
11/08/2021 - 07:29:07
 lixvdugc
lixvdugc
 20
ยังไม่เปิด
343
11/08/2021 - 07:29:06
 lixvdugc
lixvdugc
 20
ยังไม่เปิด
342
11/08/2021 - 07:29:05
 lixvdugc
lixvdugc
 20
ยังไม่เปิด
341
11/08/2021 - 07:29:05
 lixvdugc
lixvdugc
 20
ยังไม่เปิด
340
11/08/2021 - 07:29:05
 lixvdugc
lixvdugc
 20
ยังไม่เปิด
339
11/08/2021 - 07:29:04
 lixvdugc
lixvdugc
 20
ยังไม่เปิด
338
11/08/2021 - 07:29:04
 lixvdugc
lixvdugc
 20
ยังไม่เปิด
337
11/08/2021 - 07:29:04
 lixvdugc
lixvdugc
 20
ยังไม่เปิด
336
11/08/2021 - 07:29:03
 lixvdugc
lixvdugc
 20
เปิดแล้ว
335
11/08/2021 - 07:29:03
 lixvdugc
lixvdugc
 20
ยังไม่เปิด
334
11/08/2021 - 07:29:03
 lixvdugc
lixvdugc
 20
ยังไม่เปิด
333
11/08/2021 - 07:29:03
 lixvdugc
lixvdugc
 20
ยังไม่เปิด
332
11/08/2021 - 07:29:02
 lixvdugc
lixvdugc
 20
ยังไม่เปิด
331
11/08/2021 - 07:29:02
 lixvdugc
lixvdugc
 20
ยังไม่เปิด
330
11/08/2021 - 07:29:02
 lixvdugc
lixvdugc
 20
ยังไม่เปิด
329
11/08/2021 - 07:29:01
 lixvdugc
lixvdugc
 20
ยังไม่เปิด
328
11/08/2021 - 07:29:01
 lixvdugc
lixvdugc
 20
ยังไม่เปิด
327
11/08/2021 - 07:29:01
 lixvdugc
lixvdugc
 20
ยังไม่เปิด
326
11/08/2021 - 07:29:01
 lixvdugc
lixvdugc
 20
ยังไม่เปิด
325
11/08/2021 - 07:29:00
 lixvdugc
lixvdugc
 20
ยังไม่เปิด
324
11/08/2021 - 07:28:58
 ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini
lixvdugc
 20
ยังไม่เปิด
323
11/08/2021 - 07:28:58
 ../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini
lixvdugc
 20
ยังไม่เปิด
322
11/08/2021 - 07:28:57
 /.\./.\./.\./.\./.\./.\./windows/win.ini
lixvdugc
 20
ยังไม่เปิด
321
11/08/2021 - 07:28:56
 ................windowswin.ini
lixvdugc
 20
ยังไม่เปิด
320
11/08/2021 - 07:28:55
 ????????????????????????????????????????????????windows??win.ini
lixvdugc
 20
ยังไม่เปิด
319
11/08/2021 - 07:28:55
 
lixvdugc
 20
ยังไม่เปิด
318
11/08/2021 - 07:28:55
 c:/windows/win.ini
lixvdugc
 20
ยังไม่เปิด
317
11/08/2021 - 07:28:55
 ../../../../../../../../../../windows/win.ini
lixvdugc
 20
ยังไม่เปิด
316
11/08/2021 - 07:28:54
 /../../../../../../../etc/passwd
lixvdugc
 20
ยังไม่เปิด
315
11/08/2021 - 07:28:54
 file:///etc/passwd
lixvdugc
 20
ยังไม่เปิด
314
11/08/2021 - 07:28:53
 invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/./././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././
lixvdugc
 20
ยังไม่เปิด
313
11/08/2021 - 07:28:53
 ..??..??..??..??..??..??..??..??etc/passwd
lixvdugc
 20
ยังไม่เปิด
312
11/08/2021 - 07:28:53
 ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd
lixvdugc
 20
ยังไม่เปิด
311
11/08/2021 - 07:28:52
 ../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd
lixvdugc
 20
ยังไม่เปิด
310
11/08/2021 - 07:28:52
 /etc/passwd
lixvdugc
 20
ยังไม่เปิด
309
11/08/2021 - 07:28:52
 .\./.\./.\./.\./.\./.\./etc/passwd
lixvdugc
 20
ยังไม่เปิด
308
11/08/2021 - 07:28:51
 
lixvdugc
 20
ยังไม่เปิด
307
11/08/2021 - 07:28:51
 
lixvdugc
 20
ยังไม่เปิด
306
11/08/2021 - 07:28:51
 ../../../../../../../../../../etc/passwd
lixvdugc
 20
ยังไม่เปิด
305
11/08/2021 - 07:28:50
 lixvdugc
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini
lixvdugc
 20
ยังไม่เปิด
304
11/08/2021 - 07:28:49
 lixvdugc
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini
lixvdugc
 20
ยังไม่เปิด
303
11/08/2021 - 07:28:49
 egkwawdw
egkwawdw
 20
ยังไม่เปิด
302
11/08/2021 - 07:28:49
 lixvdugc
/.\./.\./.\./.\./.\./.\./windows/win.ini
lixvdugc
 20
ยังไม่เปิด
301
11/08/2021 - 07:28:49
 egkwawdw
egkwawdw
 20
ยังไม่เปิด
300
11/08/2021 - 07:28:49
 lixvdugc
................windowswin.ini
lixvdugc
 20
ยังไม่เปิด
299
11/08/2021 - 07:28:49
 egkwawdw
egkwawdw
 20
ยังไม่เปิด
298
11/08/2021 - 07:28:49
 lixvdugc
????????????????????????????????????????????????windows??win.ini
lixvdugc
 20
ยังไม่เปิด
297
11/08/2021 - 07:28:49
 egkwawdw
egkwawdw
 20
ยังไม่เปิด
296
11/08/2021 - 07:28:48
 lixvdugc
lixvdugc
 20
ยังไม่เปิด
295
11/08/2021 - 07:28:48
 egkwawdw
egkwawdw
 20
ยังไม่เปิด
294
11/08/2021 - 07:28:48
 lixvdugc
c:/windows/win.ini
lixvdugc
 20
ยังไม่เปิด
293
11/08/2021 - 07:28:48
 egkwawdw
egkwawdw
 20
ยังไม่เปิด
292
11/08/2021 - 07:28:48
 lixvdugc
../../../../../../../../../../windows/win.ini
lixvdugc
 20
ยังไม่เปิด
291
11/08/2021 - 07:28:48
 egkwawdw
egkwawdw
 20
ยังไม่เปิด
290
11/08/2021 - 07:28:48
 lixvdugc
/../../../../../../../etc/passwd
lixvdugc
 20
ยังไม่เปิด
289
11/08/2021 - 07:28:48
 egkwawdw
egkwawdw
 20
ยังไม่เปิด
288
11/08/2021 - 07:28:47
 lixvdugc
file:///etc/passwd
lixvdugc
 20
ยังไม่เปิด
287
11/08/2021 - 07:28:47
 egkwawdw
egkwawdw
 20
ยังไม่เปิด
286
11/08/2021 - 07:28:47
 egkwawdw
egkwawdw
 20
ยังไม่เปิด
285
11/08/2021 - 07:28:47
 lixvdugc
invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././
lixvdugc
 20
ยังไม่เปิด
284
11/08/2021 - 07:28:45
 fatvtukm
fatvtukm
 20
ยังไม่เปิด
283
11/08/2021 - 07:28:45
 lixvdugc
..??..??..??..??..??..??..??..??etc/passwd
lixvdugc
 20
ยังไม่เปิด
282
11/08/2021 - 07:28:45
 0
egkwawdw
 20
ยังไม่เปิด
281
11/08/2021 - 07:28:45
 fatvtukm
fatvtukm
 20
ยังไม่เปิด
280
11/08/2021 - 07:28:45
 lixvdugc
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd
lixvdugc
 20
ยังไม่เปิด
279
11/08/2021 - 07:28:45
 0
egkwawdw
 20
ยังไม่เปิด
278
11/08/2021 - 07:28:45
 fatvtukm
fatvtukm
 20
ยังไม่เปิด
277
11/08/2021 - 07:28:41
 lixvdugc
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd
lixvdugc
 20
ยังไม่เปิด
276
11/08/2021 - 07:28:41
 fatvtukm
fatvtukm
 20
ยังไม่เปิด
275
11/08/2021 - 07:28:40
 0
egkwawdw
 20
ยังไม่เปิด
274
11/08/2021 - 07:28:40
 lixvdugc
/etc/passwd
lixvdugc
 20
ยังไม่เปิด
273
11/08/2021 - 07:28:40
 fatvtukm
fatvtukm
 20
ยังไม่เปิด
272
11/08/2021 - 07:28:38
 lixvdugc
.\./.\./.\./.\./.\./.\./etc/passwd
lixvdugc
 20
ยังไม่เปิด
271
11/08/2021 - 07:28:38
 fatvtukm
fatvtukm
 20
ยังไม่เปิด
270
11/08/2021 - 07:28:38
 yaguopgf
yaguopgf
 20
ยังไม่เปิด
269
11/08/2021 - 07:28:38
 0
egkwawdw
 20
ยังไม่เปิด
268
11/08/2021 - 07:28:38
 lixvdugc
lixvdugc
 20
ยังไม่เปิด
267
11/08/2021 - 07:28:38
 fatvtukm
fatvtukm
 20
ยังไม่เปิด
266
11/08/2021 - 07:28:38
 yaguopgf
yaguopgf
 20
ยังไม่เปิด
265
11/08/2021 - 07:28:38
 lixvdugc
lixvdugc
 20
ยังไม่เปิด
264
11/08/2021 - 07:28:38
 fatvtukm
fatvtukm
 20
ยังไม่เปิด
263
11/08/2021 - 07:28:38
 0
egkwawdw
 20
ยังไม่เปิด
262
11/08/2021 - 07:28:38
 yaguopgf
yaguopgf
 20
ยังไม่เปิด
261
11/08/2021 - 07:28:34
 ?'?""
fatvtukm
 20
ยังไม่เปิด
260
11/08/2021 - 07:28:34
 yaguopgf
yaguopgf
 20
ยังไม่เปิด
259
11/08/2021 - 07:28:34
 lixvdugc
../../../../../../../../../../etc/passwd
lixvdugc
 20
ยังไม่เปิด
258
11/08/2021 - 07:28:34
 0
egkwawdw
 20
ยังไม่เปิด
257
11/08/2021 - 07:28:33
 egkwawdw" or (sleep(4)+1) limit 1 --
egkwawdw
 20
ยังไม่เปิด
256
11/08/2021 - 07:28:33
 yaguopgf
yaguopgf
 20
ยังไม่เปิด
255
11/08/2021 - 07:28:33
 JyI=
fatvtukm
 20
ยังไม่เปิด
254
11/08/2021 - 07:28:33
 ??
fatvtukm
 20
ยังไม่เปิด
253
11/08/2021 - 07:28:33
 lixvdugc
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini
 20
ยังไม่เปิด
252
11/08/2021 - 07:28:33
 yaguopgf
yaguopgf
 20
ยังไม่เปิด
251
11/08/2021 - 07:28:33
 lixvdugc
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini
 20
ยังไม่เปิด
250
11/08/2021 - 07:28:33
 1"
fatvtukm
 20
ยังไม่เปิด
249
11/08/2021 - 07:28:33
 egkwawdw" and sleep(4)="
egkwawdw
 20
ยังไม่เปิด
248
11/08/2021 - 07:28:33
 yaguopgf
yaguopgf
 20
ยังไม่เปิด
247
11/08/2021 - 07:28:33
 0
egkwawdw
 20
ยังไม่เปิด
246
11/08/2021 - 07:28:33
 lixvdugc
/.\./.\./.\./.\./.\./.\./windows/win.ini
 20
ยังไม่เปิด
245
11/08/2021 - 07:28:33
 
fatvtukm
 20
ยังไม่เปิด
244
11/08/2021 - 07:28:33
 yaguopgf
yaguopgf
 20
ยังไม่เปิด
243
11/08/2021 - 07:28:32
 TFu3pR3U
egkwawdw
 20
ยังไม่เปิด
242
11/08/2021 - 07:28:32
 lixvdugc
................windowswin.ini
 20
ยังไม่เปิด
241
11/08/2021 - 07:28:32
 yaguopgf
yaguopgf
 20
ยังไม่เปิด
240
11/08/2021 - 07:28:32
 egkwawdw
egkwawdw
 20
ยังไม่เปิด
239
11/08/2021 - 07:28:32
 lixvdugc
????????????????????????????????????????????????windows??win.ini
 20
ยังไม่เปิด
238
11/08/2021 - 07:28:32
 |dir
yaguopgf
 20
ยังไม่เปิด
237
11/08/2021 - 07:28:32
 fatvtukm
fatvtukm
 20
ยังไม่เปิด
236
11/08/2021 - 07:28:30
 fatvtukm
?'?""
fatvtukm
 20
ยังไม่เปิด
235
11/08/2021 - 07:28:30
 &dir
yaguopgf
 20
ยังไม่เปิด
234
11/08/2021 - 07:28:30
 lixvdugc
 20
ยังไม่เปิด
233
11/08/2021 - 07:28:30
 egkwawdw
1
egkwawdw
 20
ยังไม่เปิด
232
11/08/2021 - 07:28:30
 fatvtukm
JyI=
fatvtukm
 20
ยังไม่เปิด
231
11/08/2021 - 07:28:30
 ||cat /etc/passwd
yaguopgf
 20
ยังไม่เปิด
230
11/08/2021 - 07:28:30
 fatvtukm
??
fatvtukm
 20
ยังไม่เปิด
229
11/08/2021 - 07:28:30
 lixvdugc
c:/windows/win.ini
 20
ยังไม่เปิด
228
11/08/2021 - 07:28:30
 egkwawdw
1
egkwawdw
 20
ยังไม่เปิด
227
11/08/2021 - 07:28:26
 lixvdugc
../../../../../../../../../../windows/win.ini
 20
ยังไม่เปิด
226
11/08/2021 - 07:28:26
 ;cat /etc/passwd;
yaguopgf
 20
ยังไม่เปิด
225
11/08/2021 - 07:28:25
 fatvtukm
1"
fatvtukm
 20
ยังไม่เปิด
224
11/08/2021 - 07:28:25
 egkwawdw
1
egkwawdw
 20
ยังไม่เปิด
223
11/08/2021 - 07:28:25
 lixvdugc
/../../../../../../../etc/passwd
 20
ยังไม่เปิด
222
11/08/2021 - 07:28:25
 |cat /etc/passwd#
yaguopgf
 20
ยังไม่เปิด
221
11/08/2021 - 07:28:23
 `cat /etc/passwd`
yaguopgf
 20
ยังไม่เปิด
220
11/08/2021 - 07:28:23
 fatvtukm
fatvtukm
 20
ยังไม่เปิด
219
11/08/2021 - 07:28:23
 lixvdugc
file:///etc/passwd
 20
ยังไม่เปิด
218
11/08/2021 - 07:28:23
 egkwawdw
1
egkwawdw
 20
ยังไม่เปิด
217
11/08/2021 - 07:28:23
  cat /etc/passwd
yaguopgf
 20
ยังไม่เปิด
216
11/08/2021 - 07:28:23
 lixvdugc
invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././
 20
ยังไม่เปิด
215
11/08/2021 - 07:28:23
 egkwawdw
1
egkwawdw
 20
ยังไม่เปิด
214
11/08/2021 - 07:28:23
 &cat /etc/passwd&
yaguopgf
 20
ยังไม่เปิด
213
11/08/2021 - 07:28:23
 fatvtukm
fatvtukm
 20
ยังไม่เปิด
212
11/08/2021 - 07:28:19
 &cat /etc/passwd
yaguopgf
 20
ยังไม่เปิด
211
11/08/2021 - 07:28:18
 fatvtukm
?'?""
 20
ยังไม่เปิด
210
11/08/2021 - 07:28:18
 lixvdugc
..??..??..??..??..??..??..??..??etc/passwd
 20
ยังไม่เปิด
209
11/08/2021 - 07:28:18
 egkwawdw
1
egkwawdw
 20
ยังไม่เปิด
208
11/08/2021 - 07:28:18
 yaguopgf
|dir
yaguopgf
 20
ยังไม่เปิด
207
11/08/2021 - 07:28:18
 lixvdugc
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd
 20
ยังไม่เปิด
206
11/08/2021 - 07:28:18
 egkwawdw
1 or (sleep(4)+1) limit 1 --
egkwawdw
 20
ยังไม่เปิด
205
11/08/2021 - 07:28:18
 yaguopgf
&dir
yaguopgf
 20
ยังไม่เปิด
204
11/08/2021 - 07:28:18
 nnbmxdwq
nnbmxdwq
 20
ยังไม่เปิด
203
11/08/2021 - 07:28:18
 fatvtukm
JyI=
 20
ยังไม่เปิด
202
11/08/2021 - 07:28:18
 lixvdugc
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd
 20
ยังไม่เปิด
201
11/08/2021 - 07:28:18
 egkwawdw
1 and sleep(4)
egkwawdw
 20
ยังไม่เปิด
200
11/08/2021 - 07:28:18
 yaguopgf
||cat /etc/passwd
yaguopgf
 20
ยังไม่เปิด
199
11/08/2021 - 07:28:18
 OTYxNzkw
mkbdhqma
 20
ยังไม่เปิด
198
11/08/2021 - 07:28:18
 egkwawdw
2
egkwawdw
 20
ยังไม่เปิด
197
11/08/2021 - 07:28:18
 fatvtukm
??
 20
ยังไม่เปิด
196
11/08/2021 - 07:28:18
 yaguopgf
;cat /etc/passwd;
yaguopgf
 20
ยังไม่เปิด
195
11/08/2021 - 07:28:18
 lixvdugc
/etc/passwd
 20
ยังไม่เปิด
194
11/08/2021 - 07:28:18
 bplsvxvu
bplsvxvu
 20
ยังไม่เปิด
193
11/08/2021 - 07:28:18
 qactxbyt
OTcyMDAy
qactxbyt
 20
ยังไม่เปิด
192
11/08/2021 - 07:28:18
 yaguopgf
|cat /etc/passwd#
yaguopgf
 20
ยังไม่เปิด
191
11/08/2021 - 07:28:18
 egkwawdw
1
egkwawdw
 20
ยังไม่เปิด
190
11/08/2021 - 07:28:18
 lixvdugc
.\./.\./.\./.\./.\./.\./etc/passwd
 20
ยังไม่เปิด
189
11/08/2021 - 07:28:17
 fatvtukm
1"
 20
ยังไม่เปิด
188
11/08/2021 - 07:28:17
 bplsvxvu
bplsvxvu
 20
ยังไม่เปิด
187
11/08/2021 - 07:28:17
 ygmuaovh
OTUwMjMy
 20
ยังไม่เปิด
186
11/08/2021 - 07:28:16
 fatvtukm
 20
ยังไม่เปิด
185
11/08/2021 - 07:28:15
 bplsvxvu
bplsvxvu
 20
ยังไม่เปิด
184
11/08/2021 - 07:28:15
 yaguopgf
`cat /etc/passwd`
yaguopgf
 20
ยังไม่เปิด
183
11/08/2021 - 07:28:15
 lixvdugc
 20
ยังไม่เปิด
182
11/08/2021 - 07:28:15
 upensehf
upensehf
 OTgwNzI3
ยังไม่เปิด
181
11/08/2021 - 07:28:15
 gkvhnfly
gkvhnfly
 20
ยังไม่เปิด
180
11/08/2021 - 07:28:15
 egkwawdw
0
 20
ยังไม่เปิด
179
11/08/2021 - 07:28:15
 bplsvxvu
bplsvxvu
 20
ยังไม่เปิด
178
11/08/2021 - 07:28:15
 etuyemqq
etuyemqq
 20
ยังไม่เปิด
177
11/08/2021 - 07:28:15
 fatvtukm
fatvtukm
 20
ยังไม่เปิด
176
11/08/2021 - 07:28:15
 lixvdugc
 20
ยังไม่เปิด
175
11/08/2021 - 07:28:15
 yaguopgf
cat /etc/passwd
yaguopgf
 20
ยังไม่เปิด
174
11/08/2021 - 07:28:15
 ommfprep
ommfprep
 20
ยังไม่เปิด
173
11/08/2021 - 07:28:15
 gkvhnfly
gkvhnfly
 20
ยังไม่เปิด
172
11/08/2021 - 07:28:15
 egkwawdw
0
 20
ยังไม่เปิด
171
11/08/2021 - 07:28:15
 
bplsvxvu
 20
ยังไม่เปิด
170
11/08/2021 - 07:28:15
 etuyemqq
etuyemqq
 20
ยังไม่เปิด
169
11/08/2021 - 07:28:11
 fatvtukm
fatvtukm
 ?'?""
ยังไม่เปิด
168
11/08/2021 - 07:28:11
 lixvdugc
../../../../../../../../../../etc/passwd
 20
ยังไม่เปิด
167
11/08/2021 - 07:28:11