ตอบคำถามก่อนคะ
 
1+1 = (ตอบเป็นภาษาไทย เช่น หนึ่ง)

คำตอบ

www.dwebsale.com