ชื่อเพลง : 
ชื่อคนร้อง : 
ผู้ขอ : 
ข้อความ  : 
วันเวลา : 2014-06-17 21:54:32  เปิดแล้ว
IP  :118.173.61.161 

ชื่อเพลง : ะะะีะี
ชื่อคนร้อง : เัะะ
ผู้ขอ : ีะีีีะีะ
ข้อความ  :ะีีะีะี 
วันเวลา : 2014-05-06 19:34:17  เปิดแล้ว
IP  :27.55.201.231 

ชื่อเพลง :  Purr Like A Cat
ชื่อคนร้อง : T. Mills
ผู้ขอ : อ้างว้าง....
ข้อความ  :..... 
วันเวลา : 2014-05-01 13:44:58  เปิดแล้ว
IP  :27.145.190.14 

ชื่อเพลง : ยิ่งรอยิ่งทรมาน
ชื่อคนร้อง : นท พนายาง***ร
ผู้ขอ : ก็ไม่รุสินะ
ข้อความ  :ทุกคนที่ฟังFM94.25อยู่ค่ะ  
วันเวลา : 2014-04-24 17:56:05  เปิดแล้ว
IP  :171.5.96.132 

ชื่อเพลง : อยากให้เธอลอง
ชื่อคนร้อง : 
ผู้ขอ : นิรนาม
ข้อความ  :เธอ 
วันเวลา : 2014-04-15 06:34:15  เปิดแล้ว
IP  :1.46.132.243 

ชื่อเพลง : What The Fox Say
ชื่อคนร้อง : ไม่รู้
ผู้ขอ : ชื่อ อะไร นางสกุล ไม่รู้
ข้อความ  :เพื่อนๆชาว แด๊นทุกท่าน เงียนน  
วันเวลา : 2014-04-12 11:18:15  เปิดแล้ว
IP  :171.98.146.253 

ชื่อเพลง : 
ชื่อคนร้อง : 
ผู้ขอ : 
ข้อความ  : 
วันเวลา : 2014-03-31 19:39:36  เปิดแล้ว
IP  : 

ชื่อเพลง : ghBZt69Jn
ชื่อคนร้อง : M9WFldhPt3q
ผู้ขอ : cptVwEMkr
ข้อความ  :I'm quite pleased with the inaormftion in this one. TY! 
วันเวลา : 2014-03-31 19:39:36  เปิดแล้ว
IP  :198.245.51.165 

ชื่อเพลง : คุกเข่า
ชื่อคนร้อง : คาลาเมล
ผู้ขอ : นิรนาม
ข้อความ  :อยากฟัง  
วันเวลา : 2014-03-27 07:56:19  เปิดแล้ว
IP  :110.78.144.116 

ชื่อเพลง : ใจโทรมๆ
ชื่อคนร้อง : ไมโคร
ผู้ขอ : คนที่รักเธอ
ข้อความ  :คนเก่าที่อยากลืม 
วันเวลา : 2014-03-21 21:52:27  เปิดแล้ว
IP  :110.77.137.90