ยังไม่เปิด   
เพลง     :
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 21/10/2017 - 05:30:37
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     :
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 21/10/2017 - 05:30:10
 
พิวเตอร์ 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : หอยจี่แก้มเหล้า
ศิลปิน    : กิดาวเผ็ด
ข้อความ : ไหมไทย
เวลา : 20/10/2017 - 20:03:45
 
พิวเตอร์ 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : หอยจี่แก้มเหล้า
ศิลปิน    : กิดาวเผ็ด
ข้อความ : ไหมไทย
เวลา : 20/10/2017 - 20:03:36
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     :
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 20/10/2017 - 05:16:09
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : ตุตาสาลิภาทองลง
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 19/10/2017 - 21:23:59
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : ตุตาสาลิภาทองลง
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 19/10/2017 - 21:22:40
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     :
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 19/10/2017 - 21:22:24
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : ตุตาสาลิภาทองลง
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 19/10/2017 - 21:20:30
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : ตุตาสาลิภาทองลง
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 19/10/2017 - 21:19:38
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : ตุตาสาลิภาทองลง
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 19/10/2017 - 21:19:31
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : ...vZ.
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 19/10/2017 - 21:16:42
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     :
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 18/10/2017 - 11:11:08
 
ใฝ 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : ลำชืง
ศิลปิน    : ตน
ข้อความ : าง
เวลา : 16/10/2017 - 09:13:14
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : ลำชืง
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 16/10/2017 - 09:12:40
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     :
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 16/10/2017 - 09:12:00
 
ณัฐนัน นิลนิตย์ 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : อีสานลำเพลิน
ศิลปิน    : ต่าย อรทัย
ข้อความ : ขอไห้หนอ่ย
เวลา : 16/10/2017 - 07:13:36
 
ณัฐนัน นิลนิตย์ 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : อีสานลำเพลิน
ศิลปิน    : ต่าย อรทัย
ข้อความ : ขอไห้หนอ่ย
เวลา : 16/10/2017 - 07:13:22
 
ณัฐนัน นิลนิตย์ 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : อีสานลำเพลิน
ศิลปิน    : ต่าย อรทัย
ข้อความ : ขอไห้หนอ่ย
เวลา : 16/10/2017 - 07:13:09
 
ณัฐนัน นิลนิตย์ 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : อีสานลำเพลิน
ศิลปิน    : ต่าย อรทัย
ข้อความ :
เวลา : 16/10/2017 - 07:12:18
 
0623749973 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : อะไรก็ได้
ศิลปิน    : มนแคนแก่นคูณ
ข้อความ :
เวลา : 15/10/2017 - 21:40:31
 
0623749973 
ยังไม่เปิด   
เพลง     :
ศิลปิน    : มนแคนแก่นคูณ
ข้อความ :
เวลา : 15/10/2017 - 21:38:55
 
0623749973 
ยังไม่เปิด   
เพลง     :
ศิลปิน    : มนแคนแก่นคูณ
ข้อความ :
เวลา : 15/10/2017 - 21:38:21
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     :
ศิลปิน    : มนแคนแก่นคูณ
ข้อความ :
เวลา : 15/10/2017 - 21:37:53
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     :
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 15/10/2017 - 21:36:22
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : ใจสังมา
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 12/10/2017 - 23:44:24
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : พอนศัก
ศิลปิน    : พอนศัก
ข้อความ :
เวลา : 12/10/2017 - 23:44:04
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : พอนศัก
ศิลปิน    : พอนศัก
ข้อความ :
เวลา : 12/10/2017 - 23:43:59
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : พอนศัก
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 12/10/2017 - 23:43:41
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     :
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 11/10/2017 - 13:00:29
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     :
ศิลปิน    :
ข้อความ : ลำชิ่ง
เวลา : 10/10/2017 - 17:12:45
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     :
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 10/10/2017 - 17:11:50
 
เย 
เปิดแล้ว   
เพลง     : แค่ชู้
ศิลปิน    : คร ชินชัย
ข้อความ :
เวลา : 09/10/2017 - 20:43:17
 
เย 
เปิดแล้ว   
เพลง     : แค่ชู้
ศิลปิน    : คร ชินชัย
ข้อความ :
เวลา : 09/10/2017 - 20:43:05
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     :
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 09/10/2017 - 17:36:28
 
 
เปิดแล้ว   
เพลง     : ฝันจมน้ำตา
ศิลปิน    : ไผ่
ข้อความ :
เวลา : 09/10/2017 - 17:17:42
 
 
เปิดแล้ว   
เพลง     : กลับคำสาหล่า
ศิลปิน    : ไมค์
ข้อความ :
เวลา : 02/10/2017 - 20:41:18
 
เนียง คนเดิม 
เปิดแล้ว   
เพลง     : ฟ้ามืดบ่โดน
ศิลปิน    : ศร. สินชัย ดอกอ้อ
ข้อความ :
เวลา : 30/09/2017 - 16:46:10
 
Love foever 
เปิดแล้ว   
เพลง     : ใสว่าสิบ่ถิ่มกัน
ศิลปิน    : กอ้ง ห้วยไร่
ข้อความ :
เวลา : 30/09/2017 - 16:45:27
 
 
เปิดแล้ว   
เพลง     : มีเจ้าบ่มีท้อ
ศิลปิน    : ตรี ชัยณรงค์
ข้อความ :
เวลา : 27/09/2017 - 16:29:55
 
 
เปิดแล้ว   
เพลง     : เพลงหยั่งกะได้
ศิลปิน    : เอกพล
ข้อความ :
เวลา : 27/09/2017 - 09:13:45
 
 
เปิดแล้ว   
เพลง     : เพลงหยั่งกะได้
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 27/09/2017 - 09:13:23
 
สมบุญโนโชติ 
เปิดแล้ว   
เพลง     : เดือนเพ็ญ.อำนวยพร
ศิลปิน    : ถ้าเธอพอฉันจะรอยุ่ตรงนี้
ข้อความ : ผู้จัดเพลงหมอลำออนไลน์
เวลา : 26/09/2017 - 02:48:36
 
 
เปิดแล้ว   
เพลง     : เพงลาว
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 24/09/2017 - 16:19:41
 
เนียง ละออ 
เปิดแล้ว   
เพลง     : คึดห้อดผูลางคน
ศิลปิน    : จินตนา พูนลาภ
ข้อความ :
เวลา : 24/09/2017 - 15:26:26
 
เนียง ละออ 
เปิดแล้ว   
เพลง     : ใสว่าสิบ่ถิ่มกัน
ศิลปิน    : กอ้ง ห้วยไร่
ข้อความ : ฝากห้อดคนไกลเด้อจ้า
เวลา : 24/09/2017 - 15:26:08
 
เนียง ละออ 
เปิดแล้ว   
เพลง     : มีความคึดฮอดมาฝาก
ศิลปิน    : ศร. สินชัย
ข้อความ :
เวลา : 24/09/2017 - 15:25:34
 
เนียง ละออ 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : คอยทางที่นางรอง
ศิลปิน    : ศิริพร อำไพพงษ์
ข้อความ :
เวลา : 23/09/2017 - 20:45:23
 
เนียง ละออ 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : มีอ้ายน้องบ่แคร์
ศิลปิน    : ศิริพร อำไพพงษ์
ข้อความ :
เวลา : 23/09/2017 - 20:45:07
 
เนียง ละออ 
เปิดแล้ว   
เพลง     : ขอโทษที่คิดถึง
ศิลปิน    : กอ็ต จักพันษ์
ข้อความ :
เวลา : 23/09/2017 - 13:41:14
 
เนียง ละออ 
เปิดแล้ว   
เพลง     : ตากน้ำตา
ศิลปิน    : พจน์ สุวรรณ
ข้อความ :
เวลา : 23/09/2017 - 13:40:55
 
เนียง ละออ 
เปิดแล้ว   
เพลง     : หิ่งห้อยกับตะวัน
ศิลปิน    : ไชโย ธนาวัตน์
ข้อความ :
เวลา : 23/09/2017 - 13:39:59
 
เนียง ละออ 
เปิดแล้ว   
เพลง     : หัวใจคิดห้อด
ศิลปิน    : แดง จิตกร
ข้อความ :
เวลา : 23/09/2017 - 13:39:14
 
เนียง ละออ 
เปิดแล้ว   
เพลง     : เมื่อไหร่เธอจะแคร์ฉันบ้าง
ศิลปิน    : ศิริพร อำไพพงษ์
ข้อความ :
เวลา : 23/09/2017 - 13:38:59
 
เนียง ละออ 
เปิดแล้ว   
เพลง     : คึดห้อดผูลางคน
ศิลปิน    : จินตนา พูนลาภ
ข้อความ :
เวลา : 23/09/2017 - 13:38:24
 
เนียง ละออ 
เปิดแล้ว   
เพลง     : มีความคึดฮอดมาฝาก
ศิลปิน    : ศร. สินชัย
ข้อความ :
เวลา : 23/09/2017 - 13:38:08