เนียง คนเดิมจ้า 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : น้ำตาไก่เหงา
ศิลปิน    : แดง จิตรกร
ข้อความ :
เวลา : 24/05/2018 - 12:23:55
 
เนียง คนเดิมจ้า 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : นานเท่าไหร่ก็รอ
ศิลปิน    : เบิดร์ ธงไชย
ข้อความ :
เวลา : 24/05/2018 - 12:23:28
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     :
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 24/05/2018 - 04:01:38
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     :
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 24/05/2018 - 04:01:37
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     :
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 24/05/2018 - 01:40:11
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : เพลงลวมลูกทุ่งใหม่ล้าสุด
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 24/05/2018 - 00:33:14
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : เพลงลวมลูกทุ่งใหม่ล้าสุด
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 24/05/2018 - 00:33:08
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     :
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 23/05/2018 - 21:32:27
 
ผู้ขอเพลงไพ่พ์นสะทอน 
ยังไม่เปิด   
เพลง     :
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 23/05/2018 - 20:16:55
 
ผู้ขอเพลงไพ่พ์นสะทอน 
ยังไม่เปิด   
เพลง     :
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 23/05/2018 - 20:16:49
 
ผู้ขอเพลงไพ่พ์นสะทอน 
ยังไม่เปิด   
เพลง     :
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 23/05/2018 - 20:16:44
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     :
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 23/05/2018 - 15:16:00
 
ผู้ขอเพลงไพ่พ์นสะทอน 
ยังไม่เปิด   
เพลง     :
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 23/05/2018 - 14:08:01
 
ผู้ขอเพลงไพ่พ์นสะทอน 
ยังไม่เปิด   
เพลง     :
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 23/05/2018 - 14:07:56
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : ขอเพลงตาย
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 23/05/2018 - 14:04:35
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : ขอเพลงตาย
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 23/05/2018 - 14:04:27
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : ข
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 23/05/2018 - 14:03:52
 
ขอเพลงไพ่พ์นสะทอน 
ยังไม่เปิด   
เพลง     :
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 23/05/2018 - 10:57:14
 
ขอเพลงไพ่พ์นสะทอน 
ยังไม่เปิด   
เพลง     :
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 23/05/2018 - 10:57:09
 
ผู้ขอเพลงไพ่พ์ดสะทอน 
ยังไม่เปิด   
เพลง     :
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 22/05/2018 - 21:16:45
 
ผู้ขอเพลงไพ่พ์ดสะทอน 
ยังไม่เปิด   
เพลง     :
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 22/05/2018 - 21:16:38
 
ขอเพลงไพ่ เพลงคำแฟน 
ยังไม่เปิด   
เพลง     :
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 22/05/2018 - 20:48:46
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : เพลงไพ่ คำแฟน
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 22/05/2018 - 20:42:26
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : เพลงไพ่ คำแฟน
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 22/05/2018 - 20:42:16
 
ขอเพลงไพ่พอนสะทอน 
ยังไม่เปิด   
เพลง     :
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 22/05/2018 - 19:54:25
 
ขอเพลงไพ่พอนสะทอน 
ยังไม่เปิด   
เพลง     :
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 22/05/2018 - 19:54:12
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : ขอเพลงไพ่พ์นสะทอนค์นเดน
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 22/05/2018 - 16:18:22
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : ขอเพลงไพ่พ์นสะทอนค์นเดน
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 22/05/2018 - 16:18:19
 
ขอเพลงไพ่ทุดเพลง 
ยังไม่เปิด   
เพลง     :
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 22/05/2018 - 15:50:11
 
ขอเพลงไพ่ทุดเพลง 
ยังไม่เปิด   
เพลง     :
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 22/05/2018 - 15:50:07
 
ขอเพลงไพ่ทุดเพลง 
ยังไม่เปิด   
เพลง     :
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 22/05/2018 - 15:50:02
 
ขอเพลงไพ่ทุดเพลง 
ยังไม่เปิด   
เพลง     :
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 22/05/2018 - 15:49:58
 
ขอเพลงไพ่ทุนกอน 
ยังไม่เปิด   
เพลง     :
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 22/05/2018 - 15:22:48
 
ขอเพลงไพ่ทุนกอน 
ยังไม่เปิด   
เพลง     :
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 22/05/2018 - 15:22:45
 
ขอเพลงไพ่ทุนกอน 
ยังไม่เปิด   
เพลง     :
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 22/05/2018 - 15:22:40
 
ขอเพลงไพ่สะทอน 
เปิดแล้ว   
เพลง     :
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 22/05/2018 - 14:38:33
 
ขอเพลงไพ่สะทอน 
เปิดแล้ว   
เพลง     :
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 22/05/2018 - 14:38:29
 
ขอเพลงไพ่สะทอน 
เปิดแล้ว   
เพลง     :
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 22/05/2018 - 14:38:23
 
ขอเพลงไพ่สะทอน 
เปิดแล้ว   
เพลง     :
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 22/05/2018 - 14:38:19
 
พัูขอเพลงไพ่ 
เปิดแล้ว   
เพลง     :
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 22/05/2018 - 14:15:14
 
พัูขอเพลงไพ่ 
เปิดแล้ว   
เพลง     :
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 22/05/2018 - 14:15:11
 
พัูขอเพลงไพ่ 
เปิดแล้ว   
เพลง     :
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 22/05/2018 - 14:15:04
 
พัูขอเพลงไพ่ 
เปิดแล้ว   
เพลง     :
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 22/05/2018 - 14:14:57
 
 
เปิดแล้ว   
เพลง     : ขอเพลงไพ่พ์นสะทอน
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 22/05/2018 - 14:10:33
 
 
เปิดแล้ว   
เพลง     : ขอเพลงไพ่พ์นสะทอน
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 22/05/2018 - 14:10:26
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : ไพ่
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 22/05/2018 - 08:20:07
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : ไพ่
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 22/05/2018 - 08:20:03
 
คำแฟน 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : ขอเพลงไพ่ตะลอน
ศิลปิน    : ขอเพลงไพ่ค์นเดน
ข้อความ :
เวลา : 22/05/2018 - 06:55:10
 
คำแฟน 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : ขอเพลงไพ่ตะลอน
ศิลปิน    : ขอเพลงไพ่ค์นเดน
ข้อความ :
เวลา : 22/05/2018 - 06:55:04
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : ขอเพลงไพ่ตะลอน
ศิลปิน    : ขอเพลงไพ่ค์นเดน
ข้อความ :
เวลา : 22/05/2018 - 06:54:37
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : ขอเพลงไพ่ตะลอน
ศิลปิน    : ขอเพลงไพ่ค์นเดน
ข้อความ :
เวลา : 22/05/2018 - 06:54:33
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : ขอเพลงไพ่ค์นเดน
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 22/05/2018 - 06:53:11
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : ขอเพลงไพ่ค์นเดน
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 22/05/2018 - 06:53:03
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : ขอเพลงไพ่ตะลอน
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 22/05/2018 - 06:42:38
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : ขอเพลงไพ่ตะลอน
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 22/05/2018 - 06:42:24
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     :
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 21/05/2018 - 23:32:17
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     :
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 21/05/2018 - 23:31:24
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     :
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 21/05/2018 - 23:30:51
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : ขอเพลงไพ่ตะลอน
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 21/05/2018 - 21:37:42
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : ขอเพลงไพ่ตะลอน
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 21/05/2018 - 21:37:38
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : ขอเพลงต่ายตะลอน
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 21/05/2018 - 21:02:51
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : ขอเพลงต่ายตะลอน
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 21/05/2018 - 21:02:47
 
เพลงไฟ่ 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : เพลงไพ่
ศิลปิน    : เพลงไฟ่
ข้อความ :
เวลา : 21/05/2018 - 20:39:36
 
เพลงไพ่ 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : เพลงไพ่
ศิลปิน    : เพลงไพ่
ข้อความ : คำแฟนดื
เวลา : 21/05/2018 - 20:39:25
 
เพลงไพ่ 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : เพลงไพ่
ศิลปิน    : เพลงไพ่
ข้อความ : คำแฟนดื
เวลา : 21/05/2018 - 20:39:19
 
เพลงไพ่ 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : เพลงไพ่
ศิลปิน    : เพลงไพ่
ข้อความ :
เวลา : 21/05/2018 - 20:38:22
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : เพลงไพ่
ศิลปิน    : เพลงไพ่
ข้อความ :
เวลา : 21/05/2018 - 20:38:00
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : เพลงไพ่
ศิลปิน    : เพลฃ
ข้อความ :
เวลา : 21/05/2018 - 20:37:35
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : เพลงไพ่
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 21/05/2018 - 20:37:16
 
เพลงไฟ่ 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : เพลงไพ่
ศิลปิน    : เพลงไฟ่
ข้อความ :
เวลา : 21/05/2018 - 19:57:14
 
เพลงไฟ่ 
ยังไม่เปิด   
เพลง     :
ศิลปิน    : เพลงไฟ่
ข้อความ :
เวลา : 21/05/2018 - 19:56:46
 
เพลงไฟ่ 
ยังไม่เปิด   
เพลง     :
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 21/05/2018 - 19:55:30
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     :
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 21/05/2018 - 19:10:06
 
เดดด 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : คำแฟน
ศิลปิน    : เพลงไฟ่
ข้อความ :
เวลา : 21/05/2018 - 18:41:38
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : คำแฟน
ศิลปิน    : เพลงไฟ่
ข้อความ :
เวลา : 21/05/2018 - 18:41:25
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : คำแฟน
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 21/05/2018 - 18:41:01
 
แฟงคำ 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : คำแฟน
ศิลปิน    : เพงลลาว
ข้อความ : เพงลไพ่
เวลา : 20/05/2018 - 18:21:02
 
แฟงคำ 
ยังไม่เปิด   
เพลง     :
ศิลปิน    : เพงลลาว
ข้อความ : เพงลไพ่
เวลา : 20/05/2018 - 18:20:18
 
แฟงคำ 
ยังไม่เปิด   
เพลง     :
ศิลปิน    :
ข้อความ : ไพ่
เวลา : 20/05/2018 - 18:18:14
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     :
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 20/05/2018 - 18:16:36
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     :
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 20/05/2018 - 18:12:33
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : เสบสดใหม่ๆ
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 20/05/2018 - 18:12:20
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : เสบสดใหม่ๆ
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 20/05/2018 - 18:12:15
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     :
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 20/05/2018 - 18:11:11
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     :
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 20/05/2018 - 18:11:02
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     :
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 20/05/2018 - 14:04:42
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     :
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 20/05/2018 - 14:04:12
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : เพลงลาว
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 20/05/2018 - 14:03:50
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : เพลงลาว
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 20/05/2018 - 14:03:47
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : เพลงลาว
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 20/05/2018 - 14:03:43
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     :
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 20/05/2018 - 10:56:58
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     :
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 20/05/2018 - 10:56:53
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     :
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 20/05/2018 - 04:17:47
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     :
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 20/05/2018 - 02:47:30
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     :
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 19/05/2018 - 23:11:27
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     :
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 19/05/2018 - 05:55:35
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     :
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 18/05/2018 - 22:54:25
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     :
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 18/05/2018 - 22:54:13
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     :
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 18/05/2018 - 22:27:36
 
นกฮูกปากชม 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : ก้อนขี้ฟ้า
ศิลปิน    : เต๋า ภูศิลป์
ข้อความ : แฟนเพลงผู้เท่หล่อสุคนเจ่า
เวลา : 18/05/2018 - 17:37:14
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : เพงบืวลา
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 17/05/2018 - 20:32:56
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     :
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 17/05/2018 - 20:31:48
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     :
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 15/05/2018 - 20:15:30
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     :
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 15/05/2018 - 20:15:06
 
เนียง คนเดิมจ้า 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : ปลอบใจแม่ฮ้าง
ศิลปิน    : เฉลิมพล มาลาคำ
ข้อความ :
เวลา : 15/05/2018 - 11:43:52
 
เนียง คนเดิมจ้า 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : คั้นบ่ฮักกะให่ลู๋โตนแน
ศิลปิน    : ดอกออ้ ทุ่งทอง
ข้อความ :
เวลา : 15/05/2018 - 11:42:25
 
เนียง คนเดิมจ้า 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : รอสายคนใจดำ
ศิลปิน    : ศิริพร อำไพพงษ์
ข้อความ :
เวลา : 15/05/2018 - 11:42:04
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     :
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 13/05/2018 - 00:58:06
 
เนียง คนเดิมจ้า 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : คอยทางที่นางรอง
ศิลปิน    : ศิริพร อำไพพงษ์
ข้อความ :
เวลา : 11/05/2018 - 14:58:52
 
เนียง คนเดิมจ้า 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : น้ำตาลืมคราว
ศิลปิน    : ศร สินชัย
ข้อความ :
เวลา : 11/05/2018 - 14:58:32
 
เนียง คนเดิมจ้า 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : น้ำตาไก่เหงา
ศิลปิน    : แดง จิตรกร
ข้อความ :
เวลา : 11/05/2018 - 14:57:58
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     :
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 11/05/2018 - 05:49:17
 
คนบนภู 
เปิดแล้ว   
เพลง     : ใช้ชิวิตเพื่อคิดฮอด
ศิลปิน    : ไผ่
ข้อความ :
เวลา : 10/05/2018 - 18:20:58
 
เนียง คนเดิมจ้า 
เปิดแล้ว   
เพลง     : น้ำตาไก่เหงา
ศิลปิน    : แดง จิตรกร
ข้อความ :
เวลา : 10/05/2018 - 16:44:16
 
เนียง คนเดิมจ้า 
เปิดแล้ว   
เพลง     : ผู้แพ้รัก
ศิลปิน    : พรศักดิ์ ส่องแสง
ข้อความ :
เวลา : 10/05/2018 - 16:43:46
 
เนียง คนเดิมจ้า 
เปิดแล้ว   
เพลง     : รอสายคนใจดำ
ศิลปิน    : ศิริพร อำไพพงษ์
ข้อความ :
เวลา : 10/05/2018 - 16:43:18
 
เนียง คนเดิมจ้า 
เปิดแล้ว   
เพลง     : คั้นบ่ฮักกะให่ลู๋โตนแน
ศิลปิน    : ดอกออ้ ทุ่งทอง
ข้อความ :
เวลา : 10/05/2018 - 16:42:50
 
 
เปิดแล้ว   
เพลง     : หัวใจคึดห้อด
ศิลปิน    : แดง จิตรกร
ข้อความ :
เวลา : 10/05/2018 - 16:42:14
 
เนียง คนเดิมจ้า 
เปิดแล้ว   
เพลง     : อกหักเพราะฮักอ้าย
ศิลปิน    : ศิริพร อำไพพงษ?
ข้อความ :
เวลา : 10/05/2018 - 16:42:00
 
หอม 
ยังไม่เปิด   
เพลง     : บอกรักแฟน
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 09/05/2018 - 04:01:41
 
 
ยังไม่เปิด   
เพลง     :
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 06/05/2018 - 20:48:17
 
 
เปิดแล้ว   
เพลง     : เกือบเอาหัวใจบ่รอด
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 05/05/2018 - 18:45:26
 
 
เปิดแล้ว   
เพลง     : หมกฮวก
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 04/05/2018 - 17:52:06
 
 
เปิดแล้ว   
เพลง     : ลำ
ศิลปิน    :
ข้อความ :
เวลา : 04/05/2018 - 08:26:10
 
 
เปิดแล้ว   
เพลง     : ฝนตกไม่ทั่วฟ้า
ศิลปิน    : แมน
ข้อความ :
เวลา : 03/05/2018 - 16:50:55