จัดรายการโดย : dhammalives กำลังถ่ายทอดเสียง : 08.พระมหาชนก ม้วน 4 หน้า B จำนวนผู้ฟัง : 15 ท่าน