จัดรายการโดย : นิพัทร์ เกตุแก้ว กำลังถ่ายทอดเสียง : สัตว์โลก - 081 จำนวนผู้ฟัง : 3 ท่าน