จัดรายการโดย : dhammalives กำลังถ่ายทอดเสียง : บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ วันที่ ๒ มกร จำนวนผู้ฟัง : 4 ท่าน