จัดรายการโดย : dhammalives กำลังถ่ายทอดเสียง : ท๓๑. เทวธาวิตักกสูตร ๑ (ม้วน๓๖A) จำนวนผู้ฟัง : 31 ท่าน