จัดรายการโดย : นิพัทร์ เกตุแก้ว กำลังถ่ายทอดเสียง : พระธรรมเทศนาพิเศษ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒ จำนวนผู้ฟัง : 8 ท่าน