จัดรายการโดย : นิพัทร์ เกตุแก้ว กำลังถ่ายทอดเสียง : พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล (อ่านโดย จำนวนผู้ฟัง : 17 ท่าน