จัดรายการโดย : นิพัทร์ เกตุแก้ว กำลังถ่ายทอดเสียง : สัตว์โลก - 081 จำนวนผู้ฟัง : 12 ท่าน