จัดรายการโดย : บ้านลูกกรอก ซ่ากุมารทอง กำลังถ่ายทอดเสียง : พนักงานโรงแรมโอเรียลเต็ลและ ม.ศ.ว. ๑ จำนวนผู้ฟัง : 3 ท่าน