จัดรายการโดย : นิพัทร์ เกตุแก้ว กำลังถ่ายทอดเสียง : เทศน์สั้นๆ (ม้วนหมดสัญญาต่ออายุ B) จำนวนผู้ฟัง : 10 ท่าน