จัดรายการโดย : นิพัทร์ เกตุแก้ว กำลังถ่ายทอดเสียง : 01.พระเนมีราช ม้วน 1 หน้า A จำนวนผู้ฟัง : 54 ท่าน