จัดรายการโดย : dhammalives กำลังถ่ายทอดเสียง : D1 - 20 ผิดได้-ก็ถูกได้ จำนวนผู้ฟัง : 2 ท่าน