จัดรายการโดย : บ้านลูกกรอก ซ่ากุมารทอง กำลังถ่ายทอดเสียง : 07 โสฬสกิจ กิจ16อย่างของอริยสัจ จำนวนผู้ฟัง : 0 ท่าน