ชื่อผู้ขอ : Col.Chanakan     เพลง : ลึกสุดใจ     ศิลปิน : ก้อง สหรัฐ    ข้อความ : DJ. นกกระจาบทอง          
ชื่อผู้ขอ :     เพลง :     ศิลปิน :     ข้อความ : พี่นกขาเพลงเพราะมากเลยค่ะ         
ชื่อผู้ขอ :     เพลง :     ศิลปิน :     ข้อความ :